Home DỰ ÁN LENDING

DỰ ÁN LENDING

Các dự án lending

#1: POLY AI – Dự Án Lending an toàn bền vững.

 •  Điểm đánh giá: 95/100 điểm
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Lãi lending: 45-50%/ Tháng.
 •  Thời gian rút vốn: 120 ngày.
 •  Rút lãi: Hàng ngày
 •  Thanh khoản: Ngay lập tức
 •  Các gói đầu từ: 100$-100.000$.

#2: Hextracoin (HXT) – Lãi 48% /tháng!

 •  Điểm đánh giá: 90/100 điểm
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Lãi lending: 45-50%/ Tháng.
 •  Thời gian rút vốn: 60-239 ngày.
 •  Rút lãi: Hàng ngày
 •  Thanh khoản: Ngay lập tức
 •  Các gói đầu từ: 100$-100.000$.

#3: BitConnect – Đầu tư An toàn và bền vững

  •  Điểm đánh giá: 90/100 điểm
  •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất Cao
  •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất Thấp
  •  Lãi Xuất: Trung Bình
  •  Lãi lending: 35-40%/ Tháng.
  •  Thời gian rút vốn: 120 -299 ngày.
  •  Rút lãi: Hàng ngày
  •  Thanh khoản: Ngay lập tức
  •  Các gói đầu từ: 100$-100.000$.

Dự án Lending 2

 • Giá đang bán: 1 INS = 0.00333 ETH (1 ETH = 300 INS)
 •  Ngày lên sàn: 2018
 •  Chấp nhận ETH
 •  Hoa hồng giới thiệu: 5%
 •  Lending: Không có
 •  Thang điểm (RATE): 4.4/5
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

Dự án Lending

 • Giá đang bán: 1 INS = 0.00333 ETH (1 ETH = 300 INS)
 •  Ngày lên sàn: 2018
 •  Chấp nhận ETH
 •  Hoa hồng giới thiệu: 5%
 •  Lending: Không có
 •  Thang điểm (RATE): 4.4/5
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình