Home ICO TIỀM NĂNG

ICO TIỀM NĂNG

Các dự án ICO tiềm năng

TEXCOIN là gì? Đánh giá dự án ICO TEXCOIN

 • Giá đang bán: 1 TEX = 0.8 USD
 • Ngày lên sàn: 2018
 • Chấp nhận BTC
 • Hoa hồng giới thiệu: 5%
 •  Lending: Chưa rõ
 • Thang điểm (RATE): 4.4/5
 • Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
 • Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 • Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

Exacoin – Đánh giá và hướng dẫn đầu tư cụ thể.

 • Bán vào 11pm mõi ngày từ 11/12: 1 EXA = 0.9 USD
 • Ngày lên sàn: 02/2018
 • Chấp nhận BTC, ETH
 • Hoa hồng giới thiệu: 8%
 • Lending gói cao nhất: 60%/Tháng
 • Thang điểm (RATE): 4.4/5
 • Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 • Khả năng lừa đảo (SCAM): rất thấp
 • Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

Martcoin là gì? Chiến lược kiếm tiền cùng Marcoin

 • Giá đang bán: 1 INS = 0.00333 ETH (1 ETH = 300 INS)
 •  Ngày lên sàn: 2018
 •  Chấp nhận ETH
 •  Hoa hồng giới thiệu: 5%
 •  Lending: Không có
 •  Thang điểm (RATE): 4.4/5
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

Top 10 dự án ico tiềm năng 3

 • Giá đang bán: 1 INS = 0.00333 ETH (1 ETH = 300 INS)
 •  Ngày lên sàn: 2018
 •  Chấp nhận ETH
 •  Hoa hồng giới thiệu: 5%
 •  Lending: Không có
 •  Thang điểm (RATE): 4.4/5
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

Top 10 dự án ico tiềm năng 2

 • Giá đang bán: 1 INS = 0.00333 ETH (1 ETH = 300 INS)
 •  Ngày lên sàn: 2018
 •  Chấp nhận ETH
 •  Hoa hồng giới thiệu: 5%
 •  Lending: Không có
 •  Thang điểm (RATE): 4.4/5
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

Top 10 dự án ico tiềm năng 1

 • Giá đang bán: 1 INS = 0.00333 ETH (1 ETH = 300 INS)
 •  Ngày lên sàn: 2018
 •  Chấp nhận ETH
 •  Hoa hồng giới thiệu: 5%
 •  Lending: Không có
 •  Thang điểm (RATE): 4.4/5
 •  Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
 •  Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
 •  Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình